Stránka v rekonštrukcií

Pripravujeme pre vás niečo nové. Stále nás ale môžete zastihnúť na dole uvedených adresách alebo telefónnych číslach.

Stará Turá

Ideapark - SNP 148
Ing. Michal Halinár
0917 621 180

Bratislava

Mickiewiczova 2
Ing. Martin Duška
0911 686 666